מכשיר מקליט אירועים

מכשיר מקליט אירועים

 אודות

מכשיר מקליט אירועים

מקליט אירועים (Event Recorder) הינו מכשיר ניטור קטן הניתן למספר שבועות-חודשים במקרים בהם תדירות הפרעות הקצב נמוכה יחסית. כאשר המטופל/ת חש/ה בתסמינים יש להניח את האצבעות על המכשיר וכך נרשם קצב הלב של המטופל. לאחר מכן ניתן לשדר את ההקלטה למוקד רפואי. המכשיר דורש הפעלה על ידי הנבדק/ת, ועל כן אינו מתאים במקרים בהם המטופל/ת מאבד/ת הכרה תוך כדי הפרעת הקצב. 

 כיצד מתבצעת הבדיקה

המכשיר הינו מכשיר חיצוני לניטור הפרעות קצב. בעת לחיצה על המכשיר מתועד קצב הלב במשך כ- 30 שניות. תוצאות הניטור יכולות להיות משודרות למוקד באמצעות טלפון קווי או אלחוטי מהארץ או מחו"ל. אין צורך בחוטים או מדבקות.

 מהו משך הבדיקה

המכשיר ניתן למשך מספר שבועות-חודשים ובכל פעם שהמטופל חש בתסמינים, מבוצעת הקלטה למשך כ- 30 שניות.

 מה ניתן ללמוד מתוצאות הבדיקה

ניתן לאבחן קיומן של הפרעות קצב בעת שהמטופל חש בתסמינים.

 הנחיות מיוחדות לקראת הבדיקה

אין צורך בהכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

 מסמכים דרושים לצורך הבדיקה

1. התחייבות מהמבטח במידת הצורך

2. אמצעי תשלום שימסר כערבון לתשלום (צ'ק / כרטיס אשראי ) במידת הצורך

הגעה לבדיקה

בשעה שנקבעה על ידי צוות המשרד