מכשיר מקליט חיצוני

מכשיר מקליט חיצוני

 אודות

מכשיר מקליט חיצוני

מקליט חיצוני (External Loop Recorder) הינו מכשיר ניטור קטן עם מספר אלקטרודות שמחוברות לעור המטופל/ת באמצעות מדבקות. המקליט חיצוני (External Loop Recorder) ניתן כאשר תדירות הפרעות הקצב נמוכה. המכשיר מקליט את פעילות הלב באופן רציף. במידה שישנם תסמנים, המטופל/ת נדרש/ת ללחוץ על כפתור שמפעיל שמירה בזיכרון (שתי דקות לפני הלחיצה ודקה לאחריה). ניתן לשדר את ההקלטה למוקד רפואי.

 כיצד מתבצעת הבדיקה

המטופל/ת מגיע/ה למרפאה וטכנאי מוסמך יסביר על המכשיר ועל חיבורו לגוף באמצעות מדבקות. המכשיר יוצמד לגוף בעזרת חגורה. תוצאות הניטור יכולות להיות משודרות למוקד באמצעות טלפון קווי או אלחוטי מהארץ או מחו"ל. 

מהו משך הבדיקה

המכשיר ניתן למשך מספר שבועות-חודשים והוא מאפשר לתעד בלחיצה את 3 הדקות שקדמו ללחיצה וכן דקה לאחריה. ניתן לבצע שידור למוקד ולקבל פענוח מיידי של הרופא. 

מה ניתן ללמוד מתוצאות הבדיקה

ניתן לאבחן קיומן של הפרעות קצב בעת שהמטופל חש בתסמינים.

הנחיות מיוחדות לקראת הבדיקה

אין צורך בהכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

מסמכים דרושים לצורך הבדיקה

1. התחייבות מהמבטח במידת הצורך

2. אמצעי תשלום שימסר כערבון לתשלום (צ'ק / כרטיס אשראי ) במידת הצורך

הגעה לבדיקה

בשעה שנקבעה על ידי צוות המשרד