הולטר לב

הולטר לב

אודות הפעולה

הולטר לב

הולטר לב (Holter monitor) זוהי בדיקת אק"ג שנמשכת 24-48 שעות ברציפות ונעשית ע"י מכשיר זעיר הנישא ע"י המטופל. המכשיר כולל מספר אלקטרודות (2-12) המוצמדות לגוף באמצעות מדבקות. המכשיר מקליט את פעילות הלב ברציפות והוא יעיל כאשר יש תסמינים שמופיעים בתדירות גבוהה. 

כיצד מתבצעת הבדיקה

המטופל/ת מגיע/ה למרפאה וטכנאי מוסמך יחבר את אלקטרודות המכשיר (2-12) באמצעות מדבקות. המכשיר יוצמד לגוף בעזרת חגורה. 

מהו משך הבדיקה

משך הבדיקה כ- 24-48 שעות

מה ניתן ללמוד מתוצאות הבדיקה

תוצאות ההולטר יצביעו על קיום הפרעות קצב או הפרעות הולכה באותן שעות בהן המכשיר הוצמד לגוף המטופל

 הנחיות מיוחדות לקראת הבדיקה

אין צורך בהכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

מסמכים דרושים לצורך הבדיקה

1. התחייבות מהמבטח במידת הצורך

2. אמצעי תשלום שימסר כערבון לתשלום (צ'ק / כרטיס אשראי ) במידת הצורך

 הגעה לבדיקה

בשעה שנקבעה על ידי צוות המשרד